INFORMACJE OGÓLNE O ZAKŁADZIE

Zakład Fizyki Medycznej powstał przez przekształcenie Zakładu Spektroskopii Ciała Stałego zarządzeniem Rektora UAM z dnia 18 marca 1999 r.


Problematyka badawcza Zakładu skupia sie wokół takich zagadnień, jak:

1. Nanomedycyna
 •   badanie właściwości nanocząstek magnetycznych pod kątem ich zastosowania jako nośników leków
 •   skupianie funkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych w dowolnym punkcie ciała
 •   opracowanie metody dostarczania nanoleków bezpośrednio do miejsc wymagających leczenia (terapia celowana)

 • 2. Elektrofizjologia układu krążenia
 •   elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości sygnałowej (NURSE-ECG)
 •   pulsoksymetria wysokiej rozdzielczości sygnałowej (HSR-PW)
 •   monitoring telemedyczny
 •   tomografia elektryczna serca

 • 3. Zastosowanie spektroskopii EPR i ENDOR w medycynie
 •   badanie leków
 •   monitorowanie chorób nowotworowych i stanów zapalnych
 •   zastosowanie spektroskopii EPR do datowania w geologii i archeologii

 • Ulotka informacyjna o badaniach w Zakładzie

  Z inicjatywy prof. R.Krzyminiewskiego powstaje Ośrodek Terapii Protonowej, w którym oprócz leczenia pacjentów, prowadzone będą badania naukowe m.in. w zakresie fizyki oddziaływania protonów z materią: np. badania wolnych rodników powstających w procesie radiolizy oraz badania materiałowe w dziedzinie modyfikacji i tworzenia nowych nanomateriałów i nanodetektorów. Więcej...
  Adres:
  Zakład Fizyki Medycznej, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  ul. Umultowska 85,    
  61-614 Poznań

  Telefon:
  0-61-8295189


  Pokaż Wydział Fizyki na większej mapie

  INFORMACJE DLA STUDENTÓW
  1. Tematyka prac dyplomowych w Zakładzie

  2. W Zakładzie działa Pracownia Dydaktyczna Fizyki Medycznej, w której studenci Wydziału Fizyki oraz Uniwersytetu Medycznego w ramach programu studiów odbywają zajęcia z pracowni specjalistycznej.
  Pracownia jest bogato wyposażona w sprzęt do diagnostyki medycznej


  KOMUNIKATY


  Z wielkim żalem żegnamy naszego długoletniego współpracownika, kolegę i przyjaciela dr Zdzisława Kruczyńskiego, który zmarł 18 stycznia 2019 roku.

  Wspomnienie o dr Zdzisławie Kruczyńskim
  POWIĄZANIA
 • Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

 • Wydział Fizyki UAM

 • MONTE - Telemonitoring Medyczny - strona poświęcona sieci telemedycznej, której projekt został opracowany w Zakładzie Fizyki Medycznej.

 • Konferencje - wykaz organizowanych na świecie w najbliższym czasie konferencji naukowych dotyczących fizyki medycznej • Ostatnie zmiany: 03.04.2019
  Copyright © 1996-2019   U.Schmidt